Izvēloties vietējo kurināmo

- 29.Marts, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Pēc dažām nedēļām apkures sezona būs beigusies, bet, kamēr ziema visai negribīgi atkāpjas, izmantoju izdevību par aktuālo vietējo energoresursu izmantošanā izvaicāt Adven Latvia un AS Valmieras enerģija valdes locekli MĀRI KĀNĪTI.

Kad SIA Adven pievērsās vietējo energoresursu izmantošanai, kāpēc tā izlēmāt, kā tas notika?

Siltumenerģijas ieguvei izmantotā kurināmā dažādošana garantē lielāku siltumenerģijas gala tarifa noturību pret izejvielu iepirkuma cenas svārstībām. Ja fosilā kurināmā cenas ir nenoteiktas un svārstīgas, tad vietējo atjaunojamo energoresursu cenas ir prognozējamākas. Adven ir starptautisks uzņēmums, kas strādā Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Igaunijā un Latvijā. Adven savās ražotnēs vietējos atjaunojamos energoresursus izmanto jau vairāk nekā 40 gadus.

Kādas ir vietējā kurināmā priekšrocības?

Vietējā kurināmā izmantošana ne tikai veicina pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, bet arī ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tā, piemēram, šķeldas katlumājā Valmierā vairāk nekā 90% uzņēmumā saražotā apjoma tiek ražoti no atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10000 CO2 ekvivalenta tonnām gadā.

Vietējā kurināmā izmantošana veicina arī atbalstu vietējiem uzņēmējiem. Šķeldas katlumāja Valmierā vietējiem uzņēmējiem nodrošina iespēju apgādāt to ar siltumenerģijas ražošanai nepieciešamo kurināmo – šķeldu. Savukārt iedzīvotājiem tas nozīmē stabilākus apkures tarifus.

Tāpat jāatzīmē, ka šķelda kā kurināmais joprojām ir lētākais un saimnieciski ekonomiski izdevīgākais kurināmā veids, neskatoties uz tās būtisko cenas pieaugumu. Pat, ja šķeldas cena pieaug, salīdzinot to ar fosilā kurināmā jeb dabasgāzes cenām, kas pieaugušas vairākas reizes, izmaiņas nav tik krasas un neprognozējamas.

Vai ir kādi ilgtermiņa līgumi ar kurināmā piegādātājiem?

Strauji mainīgos apstākļos ar neprognozējamu kurināmā cenu ilgtermiņa līgumi par vienu fiksēto cenu netiek slēgti.

Vai izdodas ievērot visus Eiropas Savienības zaļā kursa priekšrakstus?

Adven Latvia galvenais priekšnoteikums ir ilgtspējīgi enerģijas risinājumi, tādēļ uzņēmums vienmēr meklē risinājumus, kā veicināt un uzlabot energoefektivitāti mūsu ražotnēs. To apliecina arī 2022. gadā Valsts Vides dienesta (VVD) pasniegtais apbalvojums «Zaļā izcilība 2022». Šī balva tiek pasniegta, izceļot un novērtējot uzņēmumus, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja. Pērn balvas laureātu vidū bija arī AS Valmieras Enerģija (akcionāri: SIA Adven Latvia – 52,15%, Valmieras novada pašvaldība – 47,85%), gūstot pārliecinošu uzvaru nominācijā «Zaļā izcilības balva enerģētikā».

Vēl pirms septiņiem gadiem 100% no Valmieras centralizētās siltumapgādes tīklā nodotās siltumenerģijas tika saražota no dabasgāzes, bet šodien pēc ražošanas iekārtu nomaiņas un modernizācijas ar dabasgāzi saražotais apjoms ir tikai 10%. Tas ļāvis no fosilā kurināmā saražoto CO2 apjomu šo gadu laikā samazināt vairāk nekā 10 reizes, kas ir vērā ņemams sasniegums.

Kā sākās sadarbība ar Valmieras pašvaldību, kurš kuru uzrunāja?

Katlumājas būvniecības plāns tika aizsākts 2017. gadā. Pašvaldība pētīja vietas Gaujas labajā krastā, kur varētu uzsākt jaunas katlumājas būvniecību. Pēcāk uzņēmums saņēma domes lēmumu par katlumājas būvniecības atbalstu. Dakstiņu iela tika izvēlēta kā optimālais variants, kas paredzēja katlumājas pārcelšanu ārpus pilsētas centra uz tam daudz atbilstošāku teritoriju.

Uzņēmuma mērķis bija radīt vidi un resursus saudzējošu un ilgtspējīgu risinājumu enerģētikā. Šķeldas katlumājas projekta realizācija Valmierai palīdzēja kļūt vēl zaļākai, kas arī bija viens no pašvaldības mērķiem.

Ar kādiem paņēmieniem uzņēmums centīsies samazināt centralizētās siltumapgādes emisijas?

No 2018. gada ieviesta un veiksmīgi ikdienā tiek integrēta energopārvaldības sistēma ISO 50001:2018. Sistēmas mērķis ir veicināt organizācijās izveidot sistēmas un procesus, kas nepieciešami, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu energoresursu efektīvu izmantošanu, kā rezultātā tiktu gan samazināta ietekme uz vidi, gan arī būtiski samazinātas uzņēmuma enerģijas izmaksas.

Uzņēmumam izbūvējot šķeldas katlumājas un aizstājot fosilā kurināmā dabasgāzes izmantošanu apkurē, pakāpeniski tiek samazinātas arī CO2 emisijas. Tā kopš 2009. gada CO2 emisijas izdevies samazināt par 10 reizēm.

Tāpat šobrīd attīstām jaunas šķeldas katlumājas būvniecības projektu Rietekļa ielā 1 (Ausekļa ielas kvartāls). Izbūvējot jaunu šķeldas katlumāju, atjaunojamo energoresursu īpatsvars Valmieras pilsētā tiks palielināts līdz vairāk nekā 90% no kopējā kurināmā, kas tiek izmantots siltumenerģijas ražošanai. Pēc projekta realizācijas plānots samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas līdz pat 3042 tonnām gadā.

Kas vēl tiek darīts infrastruktūras uzlabošanā?

Izbūvējot jaunas šķeldas katlumājas, tiek domāts ne tikai par zaļāku enerģijas ražošanu, bet arī par objekta integrāciju apkārtējā vidē.

Kāda nākotnē varētu būt vēja parku loma siltumenerģijas ražošanā?

Lai gan būtiska vēja parku ietekme siltumenerģijas ražošanā netiek prognozēta, tas var ietekmēt cenu par elektroenerģiju, no kā attiecīgi tiek ražota siltumenerģija.

Ilustratīva rakstura foto

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru