Informācija par uzņēmumu un laikrakstu

Portāls

Portāls www.eliesma.lv ir interneta resurss vidzemniekiem un visiem tiem, kas interesējas par novada aktualitātēm. Portāla īpašnieks ir SIA «Imanta info».www.eliesma.lv piedāvā ieskatu Vidzemes novada aktualitātēs - daudzpusīgu ziņu, fotogaleriju un viedokļu klāstu.

Ikviens var lietot portālu kā avīzi, jo šeit daļēji publicējam arī laikraksta «Liesma» rakstus. Taču portālā atrodama daudz plašāks informācijas klāsts, pateicoties citiem resursiem, dažādām iestādēm un sabiedrības interešu grupām. Turklāt ikviens ziņu lasītājs var kļūt arī par to veidotāju, iesūtot informāciju, komentējot rakstus un veidojot fotogalerijas.

Portāls piedāvā reklāmdevējiem plašas reklamēšanās iespējas izvietojot banerus un publicējot reklāmrakstus. Ikvienam portāla lietotājam tiek piedāvāta iespēja ievietot paziņojumu sludinājumu sadaļā.

Būsim pateicīgi saņemt jūsu atsauksmes par portālu un ierosinājumus tā satura un funkcionalitātes uzlabošanā.

 

Laikraksts

Laikrakstu «Liesma» izdod SIA «IMANTA info», ko 1991. gada 3. decembrī izveidoja 14 laikraksta darbinieki.

SIA komercreģistrā ir ierakstīta 2004. gada 30. martā un SIA vienotais reģistrācijas numurs ir: 44103000838. Mūsu juridiskā adrese ir Valmierā, Ziemeļu ielā 7. 64225016, 26439036, e-pasts: imanta [at] ml [dot] lv SIA «IMANTA info» nodarbojas ar izdevējdarbību un reklāmas pakalpojumiem, ir izdevusi vairākas grāmatas, līdz 2004. gadam bija līdzīpašniece Valmieras TV un līdz 2005. gada 1. jūnijam bija vietējā radio «Imanta» veidotāja. SIA «Imanta info» ir Latvijas Preses izdevēju asociācijas biedrs.

Par jaunāko Valmierā, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu, Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novados, Latvijā un pasaulē - trīs reizes nedēļā raksta LIESMA - laikraksts Ziemeļvidzemē. Tas pilnkrāsu variantā A3 formātā uz 8 - 12 lappusēm iznāk otrdien, trešdien un piektdien.

Rakstām par visu, sākot ar jaunāko informāciju, ekonomiku, lauksaimniecību, beidzot ar sportu, viedokļiem un komentāriem. «Liesmā» sava vieta ir jauniešu un Vidzemes augstskolas studentu lapām, sava informācijas telpa dota arī nevalstiskajām organizācijām, zaļi domājošajiem un mūsu pašiem mazākajiem lasītājiem. Piektdienās rakstām par populāriem cilvēkiem, vaļaspriekiem,izklaidēm, vērtīgiem padomiem, publicējam dažādus konkursus.

Reizi mēnesī «Liesmai» pielikumā ir «Valmierietis». Katru piektdienu publicējam TV programmu.

Allaž uzsveram, ka mums ir vislabākie lasītāji Vidzemē! Ne velti «Liesma»  ar saviem pielikumiem jau vairākus gadus ir laikraksts ar otru lielāko tirāžu valsts reģionos.

 

Pielikums «VALMIERIETIS»

«VALMIERIETIS» tapa kā žurnālistu dāvana Valmierai pilsētas 720. jubilejas gadā: pašreizējā veidā tas iznāk kopš 2003. gada aprīļa. «Valmierietis» iznāk uz 8 lappusēm reizi mēnesī, trešdienās, bez reklāmas. Tas ir skatījums pilsētas vēsturē, tagadnē un nākotnē. Rubrikas: «Mūsējais» (interesants Valmieras cilvēks, ģimene vai ļaužu grupa), «Valmiera vēsturē», «Agrāk un tagad» (kāda pilsētas iela vai daļa cilvēku likteņos), «Jaunais» (iecerētais pilsētā), «Valmierā un pasaulē» (pilsētas skolu absolventu tālākgaitas), «Valmieras ŠANA» (nenopietnā lapa), pielikumā arī konkurss, valmieriešu portreti un vēstules.

Par pielikumu atbild Antra Lāce, e-pasts antra.lace@eliesma.lv, tālr. 64222140.

***

«Zaļā lapa»

Pasaules lāpītāju stūrītis. Par lappusi atbild Aivars Ustups. Sazinies: imanta@valm.lv

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izraksts no izdevējsabiedrības SIA “Imanta info” 2013. gada 4. aprīlī valdes sēdē, saskaņā ar DARBA LIKUMA 55. pantu, apstiprinātajiem un izdotajiem DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM – ĒTIKAS KODEKSA.

VI. Darbinieku uzvedības noteikumi un žurnālistu ĒTIKAS KODEKSA0 principi, kas attiecas uz darba kārtību uzņēmumā.

21.9 Tā kā SIA “IMANTA info” nodarbojas ar izdevējdarbību un izdod laikrakstu “LIESMA”, tad uzņēmuma darbiniekiem ir jāievēro arī žurnālistu ĒTIKAS KODEKSS, tādēļ ikviens SIA “IMANTA info”darbinieks apņemamas:

21.9.1. - pildīt galveno žurnālistu pienākumu – aizstāvēt vārda un preses brīvību, nepakļaujoties nekādai ietekmei, kas vien ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu;

21.9.2. - gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem, iestāties par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības;

21.9.3. - sniegt sabiedrībai patiesu un vienmēr pārbaudītu informāciju, faktu izklāstam jābūt objektīvam, bez falsifikācijas vai maldināšanas, nodrošinot viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi ir pašam nepieņemami;

21.9.4. - negatavot reklāmas un nesniegt sabiedrisko attiecību pakalpojumus, vienmēr nodalīt ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem, atturēties no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu, seksuālās orientācijas pieminēšanas, ja šīm detaļām nav nozīmes attiecīgajā kontekstā, it sevišķi, ja šādu faktu pieminēšana var šķist aizskaroša;

21.9.5. - neatklāt informācijas avotu, bez tā piekrišanas, obligāti pārbaudīt avotu sniegto informāciju;

21.9.6. - jāizvairās izmantot anonīmus informācijas avotus publikācijās, atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu;

21.9.7. - žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas, ja žurnālists kandidē vēlēšanās, tad tam obligāti ir jāaptur savu profesionālo darbību žurnālistikā;

21.9.8. - svarīgi ir ievērot labas prakses principu: nekad nepieņemt dāvanas vai citus materiālos labumus atlīdzībā par savu profesionālo darbību no personām, kas nav darba devējs;

21.9.9. - cienīt citu žurnālistu darbu, nepieļaut plaģiātu, vienmēr sniegt atsauces, ja izmanto cita medija saturu;

21.9.10 - domstarpību gadījumus risināt profesionāli godīgā diskusijā, arvien atbalstīt citu mediju kolēģus, ja politiskās vai ekonomiskās varas pārstāvji cenšas ietekmēt redakciju darbu un to neatkarību.

 

Laikraksta “LIESMA” izdevējsabiedrība SIA “IMANTA info” ārpus Latvijas Mēdiju Ētikas Padomes biedra statusa atbalsta LMĒP izstrādāto Ētikas kodeksu un apņemas savā mediju darbā ievērot LMĒP Ētikas kodeksu.

https://site-775587.mozfiles.com/files/775587/Etikas_kodekss_20190227_pdf.pdf?1552826658