Valsts nenoteiktās robežas kavē atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību

- 7.Marts, 2023
Laikrakstā

15. februārī SIA ZAAO reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe notika Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam izstrādes progresa darba grupas sanāksme, kurā, lai diskutētu par Vidzemes atkritumu reģiona nākotnes izaicinājumiem, piedalījās gan tā izstrādātāji, gan Vidzemes apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un poligonu pārstāvji.

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji – uzņēmuma Geo Consultants pārstāvji – klātesošajiem prezentēja darba grupā noteiktās veicamās darbības un sasniedzamos kvalitātes rādītājus galvenajos darbības virzienos, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanu un reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra darbību plānā iezīmētajā reģionā.

Lai turpinātu veiksmīgi strādāt gan pie plāna izstrādes, gan reģiona kopējās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības, vismaz divus gadus tiek gaidīta vairāku reglamentējošo dokumentu izstrāde, kuru apstiprināšana šobrīd būtiski tiek kavēta no valsts puses. To savā uzrunā uzsvēra SIA ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: «Atkritumu nozare ir dinamiska. Eiropas direktīvās noteiktie mērķi mudina mūs meklēt risinājumus, iespējas sistēmas pilnveidei, Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistei, tādēļ neesam varējuši gaidīt un esam uzsākuši Plāna izstrādi, neskatoties uz to, ka normatīvo aktu, kuri noteiktu atkritumu reģiona precīzās robežas, šobrīd vēl nav. Vēl joprojām gaidām, kad tiks apstiprinātas teritorijas un būs zināms, kurām pašvaldībām kopā plāns jāizstrādā un pēc tam savās teritorijās tas jāievieš. Laiks rit, Eiropas direktīvās noteiktie termiņi tuvojas, bet mums vēl ir daudz neskaidrību. Līdzīgi ir ar dalīti vāktiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem – Latvijas reģionos sistēma jāievieš ar nākamā gada 1. janvāri, bet ieviešanas kritēriju nav. Līdz ar to nezinām, vai lauku viensētā Igaunijas pierobežā un pilsētās, piemēram, Valmierā, Cēsīs, Limbažos, būs līdzvērtīgi kritēriji? Vai tomēr laukos dzīvojošie iedzīvotāji varēs bioloģiski noārdāmos atkritumus pārstrādāt to rašanās vietā kompostējot, kas nepārprotami būtu daudz lētāk?»

Nākamajā Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam izstrādes posmā tiks strādāts pie paredzēto pasākumu īstenošanas investīciju izmaksu novērtējuma un finansēšanas modeļiem. To izstrādi arī šobrīd traucē normatīvā regulējuma neesamība, tai skaitā regulējums attiecībā uz Eiropas Savienības fondu atbalstu. Par to savā uzrunā norādīja SIA Geo Consultants pārstāvis inženierzinātņu doktors Kaspars Kļavenieks: «Šobrīd reģionā radīto atkritumu plūsma ir ap 84 tūkstošiem tonnu gadā, kas ir pietiekami liels apjoms, lai investīcijas sistēmas attīstībā būtu pamatotas un tiktu nodrošināta investīciju atpelnīšanai un sekmīgai sistēmas uzturēšanai nepieciešamā naudas plūsma. Plāna izstrādes nākamajā posmā tiks strādāts pie investīciju, ekspluatācijas izmaksu novērtējuma, ko varēs izstrādāt tad, kad būs skaidras visas plānā ietvertās aktivitātes, ko paredzēts īstenot šajā reģionā. Lai to varētu iezīmēt pēc iespējas precīzāk, ir būtiski saprast pašvaldību plānus un ieceres attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, bet vissvarīgākais – nepieciešams konkrēts normatīvais regulējums, kas definē kritērijus jaunu atkritumu plūsmu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanai.»

Darbs pie Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam uzsākts 2022. gadā, un tā izstrāde atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021. – 2028. gadam tika noteikta līdz 2022. gada 30. decembrim. Šobrīd Atkritumu apsaimniekošanas likumā kā plāna izstrādes termiņš noteikts šī gada 30. jūnijs. Taču, ņemot vērā Saeimas 16. februārī otrajā lasījumā atbalstītos grozījumus likuma pārejas noteikumos, gaidāms, ka plāna izstrādes termiņš tiks pagarināts līdz šī gada 31. decembrim. Pēc Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam izstrādes tas tiks nodots apstiprināšanai Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību domju sēdēs.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā šobrīd iekļautas 11 pašvaldības – Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Varakļānu novadi ar kopējo iedzīvotāju skaitu ap 240 tūkstoši. Plāns tiek izstrādāts ar mērķi izpildīt Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā noteikto un sasniegt Eiropas Savienības direktīvās izvirzītos mērķus.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Alim - 17.Augusts, 2023 - 19:08
Angelika - 9.Februāris, 2024 - 05:03
Pievienot komentāru