Trūkst arī speciālistu

- 10.Februāris, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Līdz ar 2023. gada nogali noslēdzas būtisks sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides un ieviešanas jeb deinstitucionalizācijas (DI) procesa posms, kā ietvaros kopš 2016. gada pašvaldībās izveidota apjomīga pakalpojumu infrastruktūra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šo gadu gaitā izdevumi par pakalpojumu sniegšanu kompensēti no ES fondu līdzekļiem (projektus īsteno plānošanas reģioni sadarbībā ar pašvaldībām).

Taču, sākot jau ar 2023. gada nogali, pašvaldībām būs jāparedz būtiski līdzekļi DI procesa ietvaros izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu segšanai. DI procesam uzsākoties, pašvaldības uzņēmās saistības šo pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē, bet šobrīd pasaules notikumu dēļ šīs saistības pieaugušas pat trīskārt (t.i., algu pieaugums, resursu cenu pieaugums u.c.).

Pašlaik valstī nav izstrādāts vienots šo pakalpojumu finansēšanas modelis turpmākajam. Lai pašvaldības varētu nodrošināt DI ietvaros izveidoto pakalpojumu sniegšanu, gan plānošanas reģionu, gan pašvaldību līmenī tiek aktualizēta nepieciešamība pēc kopīgiem risinājumiem DI procesa ilgtspējai, tajā skaitā valsts nodrošinātam finansējumam pakalpojumu apmaksai.

Ministra Māra Sprindžuka uzruna klātesošajiem. Ārijas Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru