Stīgu mūzika gada nogalē

- 20.Decembris, 2016
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Valmieras Mūzikas skolā gada nogale pārpilna mūzikas. Klausītāju kupli apmeklēta bija arī vienmēr viesmīlīgās 5. vidusskolas zāle, kur savu prasmi 12. decembra vakarā demonstrēja ped. Maijas Ozolas un Daces Zariņas vadītie stīgu orķestri. Šoreiz kā īpašie viesi koncertu kuplināja arī ped. Marikas Rolmanes diriģētie mazie kora klases dziedātāji.

Klausoties koncertu, jutu patiesu prieku par mūsu skolas audzēkņiem — mazie vijolnieki un čellisti ar tiešām uzteicamu uzmanību sekoja katram savas skolotājas žestam, līdz ar to veidojās saskanīga, ansambliska kopspēle. Jāņem vērā, ka katru gadu dalībnieku sastāvs mainās, līdz ar to kopspēles iemaņas vienmēr kādam būs no jauna apgūstama māka. Vecāko klašu un skolas absolventu orķestra jaunajiem mūziķiem pieredze lielāka, līdz ar to arī programma apjomīgāka. Audzēkņiem arī dota kolosāla iespēja spēlēt kopā ar savu diriģenti, mācoties no viņas gan toņa veidošanu, gan frāzējumu. Par repertuāru runājot, dzirdējām ne tikai klasiķus J. S. Bahu un V. A. Mocartu, bet arī 20. gs. mūzikas milža A. Pjacollas sacerējumus. Tas ir īpaši atzīmējams, jo skolas programmā audzēkņi ar šādu repertuāru neiepazīstas, bet, muzicējot orķestrī, veidojas daudz plašāks muzikālais redzesloks. Koncertu kuplināja arī solisti — ped. D. Zariņas un ped. M. Ozolas skolotie čellists Viesturs Goba un vijolniece Alma Daniela Caune.

Ar īpašu siltumu gribu pieminēt arī mazos dziedātājus un viņu skolotāju Mariku Rolmani, kuru dalība koncertā ienesa jauku, mīļu, bērnišķīgi dzidru un tīru Ziemassvētku noskaņu. Rūķu cepures, gaismiņas, sirds siltums — domāju, ka tas paliks atmiņā katram koncerta apmeklētājam. Īpašs un skaists noslēguma akords bija abu orķestru un mazo koristu koncerta finālā izpildītā Fr. Grūbera Klusa nakts.

Liels paldies abām orķestra vadītājām Maijai Ozolai un Dacei Zariņai, kora diriģentei Marikai Rolmanei ne tikai par muzicēšanu, bet arī par atraktīvo koncerta vadīšanu, tāpat abām koncertmeistarēm — Airai Rullei un Līgai Ivānei, protams, visiem mazajiem mūziķiem, kuri piedalījās koncertā, kā arī viņu pedagogiem ikdienā.

KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS izskan kora un orķestra sniegumā.

Komentāri
Pievienot komentāru