Jauna ēra no 2030. gada...

- 10.Novembris, 2021
Rūcamlapa
Laikrakstā

Ekonomikas ministrijas Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā TAP ievietotais Transporta enerģijas likums paredz, ka no 2030. gada Latvijas valstspilsētu (tātad arī Valmieras) sabiedriskajam transportam būs jāizmanto vismaz 50% atjaunojamā enerģija.

Tādu pašu prasību – par 50% atjaunojamo energoresursu izmantošanu – plānots noteikt arī citiem pašvaldību izmantotajiem transportlīdzekļiem, izņemot transportlīdzekļus, ko izmanto operatīvo darbību veikšanai un ko izmanto meklēšanas, glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas procesā.

Ministrija norāda, ka izstrādātā likuma mērķis ir veicināt cilvēku veselībai un apkārtējai videi drošu transporta enerģijas apriti, veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu transportā un veicināt atjaunojamās enerģijas piedāvājumu un pieprasījumu tirgū, kā arī nodrošināt alternatīvās degvielas infrastruktūras attīstību un sabiedrības informētību par pieejamiem un izmantojamajiem transporta enerģijas veidiem, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju un gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu.

Likums paredz definēt prasības, kas jāievēro, veicot transporta enerģijas apriti, tostarp tirdzniecību, par šo prasību ievērošanu un izpildi atbildīgās personas, par šo prasību uzraudzību atbildīgās institūcijas un to kompetenci, sankcijas par likuma prasību pārkāpšanu, kā arī pienākumu Ministru kabinetam noteikt ar likuma īstenošanu saistītus detalizētākus noteikumus.

VAI BŪS GANA LABI? Valmierieši un pilsētas viesi jau pieraduši pie pilsētas maršrutos kursējošajiem vizuāli glītajiem autobusiem ar hibrīda (dīzelis+elektrība) dzinējiem. Vai ar šāda transporta izmantošanu pietiks 2030. gadā Ekonomikas ministrijas paģērētajiem vismaz 50% atjaunojamās enerģijas pilsētas transportā?


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru