Vilnis Velde

Sports — tas ir prieks!

31.Janvāris, 2024
Valmierietis
Laikrakstā

Pārcilāju prātā atmiņas ne tikai par jaunības gadiem vien un saprotu, ka skaistākais laiks mūžā saistās ar kustību, sportu, skriešanu. Var teikt, ka kopš    pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem sportots daudz.

Gaujas nacionālajam parkam 50 (1)

29.Septembris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

1973. gada 14. septembrī tika pieņemts lēmums par Gaujas nacionālā parka dibināšanu. 1974. gada 25. aprīlī izdota Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas pavēle par GNP direkcijas izveidošanu.

Mana dziesma

26.Jūlijs, 2023
Valmierietis
Laikrakstā

Atceros: kad mācījos Salacgrīvas vidusskolā, mūs, grupu skolēnu, uzrunāja par iesaistīšanos pūtēju orķestrī. Sākām mācīties, un ne bez sekmēm. Pēc dažiem mēnešiem jau spēlējām skolas pasākumos, pēc gada piedalījāmies rajona dziesmu svētkos.

Koki — mežs — Valmiera

25.Novembris, 2020
Valmierietis
Laikrakstā

Mežs ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz 5 m un kuru pašreizējā vai potenciālā kopējā vainagu projekcija ir vismaz 20 procentu no mež­audzes aizņemtās platības. Tātad — par atsevišķu koku un mežaudžu platībām Valmierā. 

Valmieras gulbji

6.Oktobris, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Ūdeņos Valmieras administratīvajā teritorijā gulbju pāris šovasar izperējis un izaudzinājis sešus gulbēnus.

Gada koks priede un Valmiera

3.Janvāris, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Latvijas dendrologu biedrība par 2017. gada koku nosaukusi parasto priedi (Pinus sylvestris). Šī koka augstā godā celšana  tiešām ir pelnīta, jo priežu audzes aizņem apmēram 47 procentus no visām Latvijas mežu platībām. Liela daļa no tām plešas Vidzemē.

Kas ir boreālie meži?

5.Oktobris, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

24. augustā Valmieras pašvaldībā notika Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sapulce. Dalībnieku skaits bija neliels. Konkrēti priekšlikumi netika izteikti. Debates klātesošo vidū izraisīja jautājums par biotopu aizsardzību, kas ietver «boreālos mežus» perspektīvā topošajā industriālajā parkā.

Mežs nav atkritumu krātuve

21.Septembris, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

Latvijas meži joprojām tiek piesārņoti — gan ar sadzīves atkritumiem, gan tagad, rudenī, ar pārpalikumiem no mazdārziņiem. Visvairāk cieš meži ap pilsētām un citām apdzīvotām vietām. Diemžēl nelīdz ne izliktie plakāti, ne piesārņotāju uzrunāšana pa radio un televīzijas raidījumos.

Vēlreiz par bebriem

6.Novembris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Šoreiz vairāk par bebriem, kas dzīvo Valmieras ūdeņos. Vai  pilsētā  to joprojām ir daudz? Uzreiz jāteic, ka vismaz šogad to skaits ir samazinājies. Tam par pamatu var būt ļoti zemais līmenis bebru iecienītajās ūdens krātuvēs. Ne jau velti tieši viņiem vajadzīgā ūdens līmeņa uzturēšanai bebri upēs un grāvjos būvē dambjus. Bebrs jau ūdenī neguļ. Vien zem ūdens pa alu ieiet savā mājā, kura sausumā krastā ir izbūvēta kā pamatīga miga.

Arī mežos ir savi noteikumi

22.Jūlijs, 2015
Valmierietis
Laikrakstā

Šoreiz uzmanība tiks pievērsta Valmieras  pilsētas pašvaldības mežiem. Ja kādu no jums skar tālāk rakstītais, tad uztveriet to kā pirmo atgādinājumu. Tad sekos rakstīts atgādinājums un, neveicot nekādu darbību, pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgā panta var sekot pārkāpuma protokols.

Šāda rīcība prasa sodu

2.Februāris, 2015
Tūrisms un daba
Laikrakstā

No  2012. gada 1. janvāra spēkā esošajos grozījumos Meža likumā ir noteikta jauna teritorija — meža parks. Arī Valmierā ir parki un meža parki, kurus apmeklē pietiekami daudz ļaužu. Šādi meža parki pašvaldības līmenī mūsu pilsētā tika kopti jau labu laiku pirms grozījumiem Meža likumā. Šādi meža parki dod iespēju valmieriešiem ātri nokļūt ikdienas atpūtai piemērotos apstākļos — mežā. Savukārt mums ir vien jāsaglabā  meža materiālās, estētiskās, ainaviskās vērtības. Vienkārši runājot:  tāpat kā nedrīkst bojāt mežu, nedrīkst to darīt arī meža parkā.

Eiropas Savienībā aizsargājamie biotopi

1.Decembris, 2014
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Jau 1992. gada 21. maijā Eiropas Padome pieņēma direktīvu «Par dabīgo biotopu savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību» (turpmāk — Biotopu direktīva). Uz tās pamata, lai aizsargātu Eiropas nozīmes retos dabīgos biotopus, nosaka Natura 2000 teritorijas. Katras ES dalībvalsts, tātad nu jau arī Latvijas, uzdevums ir apzināt šādus dabas retumus.