Uzņēmējdarbības veicināšanai un vides labiekārtošanai būs jauns finansējums

- 15.Augusts, 2023
Laikrakstā

Biedrība «No Salacas līdz Rūjai» ir pabeigusi atbildīgu darbu. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistiem un Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes vadību ir izstrādāta teritorijas attīstības stratēģija 2023. – 2027. gadam. 

Tās mērķis ir piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļus mūsu teritorijas attīstībai 1,55 miljonus eiro.

Projektu konkursos piešķirtais ES atbalsta līdzmaksājums veicinās vienmērīgu, sabalansētu un integrētu lauku attīstību. Stratēģijas Rīcības plāna un projektu vērtēšanas kritēriju izstrādē iesaistījās teritorijas iedzīvotāji, plānošanas speciālisti un biedrības vadības komanda – valde un vērtēšanas komisija. No februāra līdz jūlijam tika rīkotas vairāk kā 20 tikšanās un «domnīcas», lai iegūtu vietējo iedzīvotāju pēc iespējas plašāku redzējumu par kopienas teritorijas turpmāko attīstību. Jaunā stratēģija atbalstīs rīcības, kas sadalītas divos svarīgos aktivitāšu blokos: «Stabila vietējā ekonomika» un «Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas». Šo rīcību galvenie mērķi ir pakalpojumu sasniedzamības nodrošināšana, uzņēmējdarbības attīstības stimulēšana, kā arī kultūras mantojuma saglabāšana. Biedrība «No Salacas līdz Rūjai» ir atbalstoša ikvienam labam darbam, inovācijai un pieredzei Mūsu ambīcijas un mērķi ir lieli.

PIEREDZES BRAUCIENA DALĪBNIEKI GOTLANDĒ.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru