Nenokavē – valsts atbalstam par janvāri var pieteikties līdz 15. februārim!

11.Februāris, 2021
Apmaksātā publikācija
Portālā

Pandēmijas skartajiem uzņēmējiem joprojām ir pieejams valsts finansiālais atbalsts, un tuvojas termiņš dīkstāves atbalsta un algu subsīdiju pieteikumu iesniegšanai par janvāri – VID EDS sistēmā atbalsta pieteikums ir jāiesniedz līdz 15. februārim. Attiecīgi par februāri pieteikšanās būs no 1. līdz 15. martam.

Uzņēmumiem tiek piedāvāts dažādu veidu atbalsts. Visi atbalsta veidi neatkarīgi no nosaukuma ir neatmaksājams finansējums, kas nebūs valstij jāatdod pēc krīzes laika beigām. Tāpat nav arī ierobežojumu pa nozarēm, kādi uzņēmumi var un kādi nevar pieteikties atbalstam.

Atbalsta maksājumiem ir trīs veidi:

 1. Dīkstāves atbalsts, ko var saņemt gan uzņēmumu darbinieki, gan pašnodarbinātas personas, gan patentmaksātāji.

 2. Piemaksa uzņēmumiem daļēji nodarbinātu darbinieku algas samaksai jeb algas subsīdija.

 3. Grants apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmumiem.

Svarīgi ievērot pieteikšanās termiņu – dīkstāves atbalstam un algas subsīdijai par janvāri var pieteikties tikai līdz 15. februārim. Nepiesakoties šajā laikā, uz atbalstu par janvāri vairs nevarēs pretendēt. Citādi ir ar atbalstu uzņēmumu apgrozāmajiem līdzekļiem – uz to var pieteikties līdz 15. jūnijam, pieteikumu sniedzot par katru mēnesi atsevišķi.

Dīkstāves atbalsts

 • Var pieteikties darba devēji, pašnodarbinātie un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20%.

 • Atbalsta minimālais apmērs mēnesī – 500 eiro, maksimālais – 1000 eiro.

 • Piemaksa par apgādībā esošu bērnu – 50 eiro.

Subsīdija daļēji nodarbinātu darbinieku algai

 • Var pieteikties uzņēmumi, kuriem attiecīgajā atbalsta mēnesī apgrozījums samazinājies par 20%, salīdzinot ar mēneša vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī.

 • Algas subsīdijas apjoms ir līdz 50% no darbinieka bruto algas 2020. gada augustā – oktobrī, bet ne vairāk kā 500 eiro vienam darbiniekam mēnesī.

 • Darba devējam ir pienākums maksāt atlikušo algas daļu, lai darbinieks kopumā saņemtu 100% algas.

Apgrozāmo līdzekļu grants

 • Apgrozāmo līdzekļu grants ik mēnesi līdz š.g. 31.maijam ir pieejams visu nozaru uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, ja tiem vērojams apgrozījuma kritums vienlaicīgi divos kritērijos:

  • apgrozījuma kritums mēnesī vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī,

  • apgrozījuma kritums mēnesī vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī.

 • Atbalsta apmērs – 60 % no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 800 000 eiro kopā saistītu personu grupai.

 • Speciāli noteikumi jaundibinātiem uzņēmumiem.

 • Ar Eiropas Komisiju šobrīd tiek skaņoti papildu kritēriji, kas ļaus sniegt atbalstu plašākam uzņēmumu lokam.

Kopumā valsts budžetā šiem atbalsta pasākumiem ir rezervēts 251 miljons eiro, un joprojām ir pieejams pietiekams līdzekļu apjoms.

 

Piesakies un paņem valsts atbalstu!

Vairāk informācijas EM mājaslapā https://www.em.gov.lv/lv/atbalsta-pasakumi-uznemejiem

Pieteikšanās VID EDS https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru