Eva Aplociņa

Logopēdi iepazīst kolēģu darbu

30.Septembris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Septembra otrajā pusē Valmieras novada logopēdi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsīm. Tā mērķis – iepazīties ar Cēsu Bērzaines pamatskolas - attīstības centru un pirms­skolas grupām «Pīlādzītis» un sabiedriskā labuma organizācijas «Brīnummāja» pieredzi un labo praksi skolotāja logopēda koriģējoši attīstošās darbības organizēšanā gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērniem.